Kallelse till ordinarie Eu-möte

Torsdag  3 maj 2012 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår Lv Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com
, senast Måndag 30 april Kl 12.00.

Jubilar i April 2012
Broder Gunnar Persson fyller 70 år den 27:e april
Hedra honom genom ett bidrag till minnesfonden på BGNR: 456-7533.