Kallelse till ordinarie Druidstämma med Ballotering torsdagen den 30 januari 2014

Torsdag  30 januari  2014 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Följande ny broder ska balloteras:
Pål-Örjan Wågegård

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com, senast Tis 28 januari