Kallelse till ordinarie Druidmöte

Torsdagen den 4 oktober 2012 Kl 19.15
Klädsel: Kavaj, vit skjorta och slips.
Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden ska göras till Lv Jimmy Skoglund via E-post: middag.derva@gmail.com senast måndag 1 oktober