Kallelse till ordinarie Druidmöte med ballotering

Torsdag  26 januari  2012 kl.19.15

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com
senast Tisdag 24 jan Kl 12.00.