Kallelse till ordinarie Druidmöte med ballotering, Torsdag 27 januari 2011 kl.19.15

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår tf LV:
per e-post,
peke@mbox303.swipnet.se ,
senast måndag Kl 18.00.