Kallelse till ordinarie Druidmöte med ballotering, Torsdag 23 september 2010 kl:19.15

Därefter, direkt efter Druidmötet
Eubatmöte med instruktion

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår tf LV Per-Åke Enarsson:
per e-post, peke@mbox303.swipnet.se ,
senast Onsdag Kl 12.00.

Jubilarer i oktober 2010
Broder Sten Ove Johansson fyller 80 år den 1:a oktober
Hedra honom genom ett bidrag till Dervas minnesfond på PG 34 13 49-9.
Välkomna i E.F.E.