Kallelse till ordinarie Druidmöte med ballotering 2013-02-14

Torsdag 14 februari 2013 kl 19.15
Klädsel: kavaj, vit skjorta och slips.

Följande nya bröder ska balloteras:
Leif Nilsson, Fredrik Norredahl och Michael Bäckström

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid. Anmälan till måltiden görs till vår Logevärd per e-post, middag.derva@gmail.com  senast måndag 11 februari

Jubilar i februari 2013
Broder Anders Elmroth som fyller 30 år den 28:e februari
Hedra honom genom ett bidrag till minnesfonden på BG 456-7533.