Kallelse till ordinarie Druidmöte med ballotering.

Torsdag  19 september  2013 kl.19.15

Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår Lv Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com
,
senast Tis 17 september kl 12.00