Kallelse till OÄ-dagen med Eu-möte och information Torsdag 13 januari 2011 kl.19.15

Information

Du som har en presumtiv broder i åtanke, bjud med honom
för en stunds information om vår verksamhet under kvällens möte!

(Kutym är att du som presumtiv fadder bjuder honom på drink och måltid)

Brödramåltid/ Ideellt

Efter mötet kommer vi få lyssna på Tomas Skogsberg som bl a kommer att berätta om sitt liv som bodyguard, m m.

Anmälan görs till vår tf LV Per-Åke Enarsson:
per e-post,
peke@mbox303.swipnet.se
eller per
telefon, 070-635 54 92 senast Måndag  Kl 19.00. Anmäl helst via mejl!

Jubilarer i januari 2011
Broder Karl Karlsson fyller 90 år den 6:e januari och
broder Dick Granqvist fyller 60 år den 22:a januari
Hedra dem genom ett bidrag till minnesfonden på PG 34 13 49-9.