Kallelse till Eu-utemöte med våravslutningfest

Torsdag 24 maj 2012 kl 19.30 på G:a Teatern
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Vi kommer att hålla till på G:a Teatern där Peter Cedervall berättar hur det egentligengick till när de köpte Gamla Teatern av kommunen, Teaterbygget och driften i några åri deras regi samt att han skall försöka ordna en kort rundvandring i lokalerna.
Vi passar på tillfället att låta bröderna bjuda med sina respektive, så ta tillfället i aktoch bjud med Er hustru/sambo/dam till denna våravslutningsfest..I år har vi även bjudit in Birgitta logen a´Ida med deras respektive.
Innan vi går till G:a Teatern så samlas vi Östersundsrummet på Rådhuset från kl 17:30där baren är öppen och vår LV Jimmy kommer att ha galnapriser för att minska barförrådet innan inventeringen.
Kuvertpris för bröderna exkl. drycker: 275:- och logen bjuder brödernas damer.
Anmälan till måltiden görs till LV Jimmy Skoglund:
per mail,
middag.derva@gmail.com

BINDANDE ANMÄLAN SENAST TISDAG den 15 MAJ!
VÄLKOMMNA