Kallelse till EU-möte 29 april

Kallelse till vårens sista ordinarie Eu-möte
Torsdagen den 29 april  2010 Kl 19.15

Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår nya LV Bo Göran Karlsson: per e-post, begekarlsson@telia.com,
eller per telefon, 070-31 37 477 senast Onsdag Kl 12.00.

Jubilarer i maj 2010

Bröderna Gunnar Ekberg och Hans Andersson
fyller 60 år den 9:de respektive den 19:de maj, och
Broder Roland Forsgren fyller 70 år den 15:de maj
Samt Broder Roland Nyström som fyller 75 år den 21:a Juli
Hedra dem genom ett bidrag till Dervas minnesfond på PG 34 13 49-9.

BTh