Kallelse till Druidstämma

Torsdag 13 oktober 2011 kl. 19.15

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid. Anmälan till måltiden görs till vår
logevärd Jimmy Skoglund: per e-post,
middag.derva@gmail.com
senast  Måndag Kl 19.00.

Du broder som ännu inte uppnått druids grad är välkommen
till att delta i druidiska samtal medan stämman pågar, samt till måltiden.

Välkomna i E.F.E.
Magnus Vestlund/Skr.