Kallelse till Druidstämma

Torsdag 18 september 2014 Kl 19.15

Följande fyra nya bröder ska balloteras:
Claes Wretman, Jan-Anders Olofsson, Mikael Åström och Magnus Östman

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till e-post:
lv@derva.org
senast måndag 15 september Kl 19.00.

Jubilarer i september 2014
70
år fyller bröderna
Göran Westman
den 13 september, och
Bosse Thorhuus
den 30 september, och
40
år fyller broder Håkan Schwartz den 19 september.