Kallelse Druid-möte med budget torsdagen 2 december

Du broder som ännu inte uppnått druids grad är välkommen till
att delta i druidiska samtal medan stämman pågar, samt till måltiden.

Anmälan till måltiden till druidmötet på torsdagen måste Per-Åke ha senast måndag kl 19.00
Hälsningar

Magnus Vestlund/ Skr Derva
Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår tf LV Per-Åke Enarsson:
per e-post,
peke@mbox303.swipnet.se
Eller per
telefon, 070-635 54 92