Historia

Lite historik om Druiderna och Logen Derva:s tillkomst
August Björck som tidigt och i olika sammanhang återfanns i den Svenska Druidhistorien som medlem i Svenska Riks Storlogen F.G.D.O.( Förenade Gamla Druidorden). Orden kom till Sverige 1904, när logen Ad Astra bildades i Malmö.
Det var synd på denne i många stycken stora talang att han inte kunde utöva makten med klokhet, vilket ledde till att Ordensledningen 1932 tvingades att utesluta honom ur Orden.
Redan 1932 bildade August Björk, som då var medlem i logen Polstjärnan, den första O.D.O. – logen (Oberoende Druid Orden) i Sverige, Casiopea i Härnösand och något senare Vega i Vilhelmina samt CapeIla i Älvsbyn vilka tydligen inte blev långlivade, vilket däremot Jupiter (Morvin), Mars (Derva), Orion, Mercur, Arcturus, Venus, Polaris, Karlavagnen och Argo blev.
Morvins föregångare, Jupiter, hade tidigare utträtt ur O.D.O. och bildat en egen sammanslutning och liksom vi fått hjälp av Polstjärnan att bilda en loge. Samtliga nämnda logers bröder utom Dervas lämnade O.D.O kollektivt och fick dispens att ansluta sig till F.G.D.O. och fick behålla sina ämbeten och grader.
Föregångaren till vår loge var således logen Mars av O.D.O. som intiftades den 29 april 1934.
Derva lämnade Oberoende Druid Orden och anslöt sig till Förenade Gamla Druidorden och Stiftades den 13 Juni 1951 med Logenummer 22.
Det första protokollförda mötet i Logen Derva avhölls den 14 juni 1951 under presidium av Tj. O.Ä Bertil Wedlund.
1781 satt en man på en pub och önskade sig en fristad undan sin tids politiska och religiösa hetsjakt.
Mannen på puben hette Henry Hurle och var undersåte till Georg III, en engelsk monark som ägnade sitt liv åt att aggressivt försvara kungamakten, medan samhället omkring honom drog åt helt andra håll. I England växte kravet på demokrati och parlamentarism. Amerikas Förenta Stater hade just brutit sig loss från moderlandet och orsakat kungen en svår popularitetsförlust.
Reformerta kyrkorörelser utmanade den anglikanska statskyrkan.
I krisernas London tog alla parti för någon eller något. Där fanns ingen plats där två personer kunde talas vid utan risk för dispyter, dueller och angiveri. Men Hurle visste, att det i det gamla Britannien funnits ett uråldrigt samfund av lärda män, vars ideal hade varit att utveckla själslig bildning, befordra harmoni och endräkt och uppmuntra goda seder.
Detta var precis vad Henry Hurle och hans vänner längtade efter. De beslöt att bilda en ny orden, ett slutet sällskap, i de lärda männens namn. Där kunde de samla personer som liksom de själva var trötta på politik och religion, och där kunde de samtala om vad de ville utan risk att bli förrådda.
Så föddes Ancient Order of Druids, Förenade Gamla Druidorden.
Druiderna har ett keltiskt ursprung, de ansågs ha hög moral och vara fredsstiftande bland annat. Namnet Derva härstammar från det keltiska namnet för eken, sinnebilden för odödlighet eller varaktighet.
Druid-Ordens ändamål är att, för fostran till idealitet, broderlighet och hjälpsamhet på etiska grunder, sammanföra män oavsett nationalitet, politisk åsikt och religiös bekännelse. Orden är därför politiskt och religiöst neutral
Källa: Dervas arkiv
Bosse Th