Första mötet 2013

Vi hoppas att under det kommande året kommer att bli många intressanta och trevliga möten i logen. Torsdag den 17 januari har vi nästa Eubat möte, OÄ dagen, och information. Börja redan nu och fundera på om ni har någon som kan vara intresserad att gå med i vår loge.
Broderliga hälsningar.
Ämbetsmännen Logen Derva