Extraordinär Kallelse till nästkommande reception 171014-långlördag em och kväll

Extraordinär Kallelse till nästkommande reception
171014-långlördag em och kväll

 Bröder!
Vi står inför ett historiskt glädjande tillfälle! Under sommaren och hösten har många av våra bröder arbetat aktivt med rekrytering av nya bröder och efter torsdagens (170922) Ballotering kan vi glädjande konstatera att 8 nya bröder kommer att recipieras 171014. När vår Loge Derva samtidigt välkomnar så många bröder kommer det krävas att vi mangrant går man ur huse för att ge dessa nya bröder den varma känsla som bara kan uppstå om vår logelokal är fylld av bröder.
Inga andra bröder gradar denna dag så det är endast Eubat-reception.

Därför vädjar vi till Dig broder, att prioritera logen denna lördag eftermiddag och kväll.
Betänk den gamla Druiddevisen ”Vem hjälper?” och välkommen till en trevlig kväll!

Hälsningar
Ludwigh Ericsson / Dick Granqvist Skr Derva

PS
Vi behöver också hjälp av bröder som kan vara med och hämta nya bröder eubater, i deras bostad, lämna en blomma till damen hemma och kanske en liten god dryckesflaska,– till Rådhuset och mötet. Då det i många fall är nya bröder som föreslagits av oss ämbetsmän, som måste förbereda mötet och kvällen.
Var vänlig maila Dick Granqvist via mail dick.granqvist@telia.com – vilka som kan hjälpa till här snarast- behövs åtta personer till detta. Ge mig namn, mail adress samt mobilnummer.