Eu möte med installation av ämbetsmän 20100415

Torsdagen den 15 april 2010 samlades 35 st bröder för att under högtidliga former närvara vid installationen av nya ämbetsmän för perioden 2010-2012
Installationen förättades av SÄÄ Lennart Cederberg, SMÄ Peter Vather och SM Rolf Jonsson.
I samband med mötet utdelades Veterantecken  (25 år ) till Anders Sandberg som invigdes i logen 1984.
Vår nye ÄÄ Ulf Wredhammar förärades med Faddertecknet för för sina insatser till att få ett stort antal nya bröder invigda i våran loge.

Som ny TjOÄ utnämndes tidigare ÄÄ Lars Andreasson som ersatte OÄ Fredrik Fagerholm som avtackades för sina fina insatser inom Logen Derva.
Avgående ämbetsmän var ÄÄ Lars Andreasson, MÄ Ulf Wredhammar, M Kjell Wessén, Skm Lars Frisk, Skr Örjan Berglund, Iv Göran Matzén,  Yv Mikael Markgren, Lv Tomas Stålhandske.

Namnen på de nyutnämnda ämbetsmännen kan ni se under sidan Ämbetsmän.

Anders S, 25-årig Veteran i Logen Dervas tjänst.
Anders Sandberg. 25-årig Veteran i Logen Dervas tjänst

Bosse Th