Bröder i Logen Derva!

Enligt kallelse till nästa möte,framgår att vi har både ett Druidmöte och ett Eubatmöte den 23/9. Eubatmötet innehåller en
instruktion där vi under ca 20 min försöker tolka ritualen för Eubatgraden.
Förhoppningsvis kan en eller annan fråga besvaras som kan öka förståelsen för vårt rituella arbete. Jag vädjar till bröder av alla
grader att uppmärksamma denna kallelse och därmed sluta upp till ett, eller båda mötena. Eubatmötet startar kl.20.00.
Glöm inte att anmäla Er till måltiden, gäller även ämbetsmän denna gång. Anmälan till Peke (
peke@box303.swipnet.se).
Ring gärna en Broder eller flera och ta med honom (dem) till mötet!!
Jag vill påminna om ”After Work”  på rådhuset fredagen den 24/9, ett arrangemang initierat av Birgittalogen a´Ida.

Tag gärna med en presumtiv broder, hustru eller sambo. Bifogar kallelse.
Anordnas av Birgittalogen a-1
Med förhoppning om ett välbesökt möte både torsd. och fred.!
I E.F.E.
Ulf Wredhammar, ÄÄ, Derva